HUMAN AND SOCIAL STUDIES FOUNDATION – Sofia (HSSF)
Всички рецензии

Симеон Евстатиев - Религия и политика в арабския свят. Ислямът в обществото

 • Автор на рецензията Павел Павлович
 • Заглавие и автор на книга Симеон Евстатиев - Религия и политика в арабския свят. Ислямът в обществото
 • Рецензия

   

   

   

  Отношението между политиката и религията в историческото развитие на мюсюлманското общество е предмет на монографията на Симеон Евстатиев „Религия и политика в арабския свят“ с подзаглавие „Ислямът в обществото“.

   

  Предизвикателствата пред подобно изследване се очертават от неговата отнесеност към такива сфери на социално, политическо и духовно напрежение като общуването между Запада и Изтока, отношението между традиция и модерност в градежа на обществените структури и институции, ролята на религията като фактор на индивидуална и социална идентичност и, в по-общ план, възможността от общност на ценностите в глобализиращия се свят. Анализът на тези сфери и взаимодействието помежду им налага междукултурен, интердисциплинарен и транситорически подход. Съвсем естествено, преди да се захване с мащабния си анализ, Симеон Евстатиев избистря неговите тематични рамки, както и неговия методологичен фундамент. На тези ключови въпроси е посветена първата глава от книгата (Предизвикателства и подходи, с. 24-101).

   

  Глобализацията и проникването на милиони имигранти в западноевропейските общества пораждат от една страна опити за аналитично осмисляне на съпътстващите предизвикателства, а от друга – идеологически схеми и абстрактни модели, които задават начини на публично говорене и политическо действие по отношение на мюсюлманите. Към тези схеми и модели спадат не само произведенията на Ориана Фалачи и Даниъл Пайпс, но и теорията за сблъсъка на цивилизациите на Самюел Хънтингтън. Тези автори съчетават привидно обективната форма на изказа с предпоставени идеологически нагласи (Фалачи, Пайпс) или пък изхождат от остарели понятия и застинали представи за цивилизациите като въплъщение на уникални исторически типове (Хънтингтън). Подобни схеми може би водят своето начало от преобладаващо негативната нагласа на европейското Средновековие, пък дори и на Новото Време, към ислямската религия. Свързани са и с културно-историческия есенциализъм на учени като Шпенглер и Тойнби.